<< قبلی

هخامنشیان

ظرف سه پایه سفالی- سده 5و4 پ م - موزه رضا عباسی

ظرف سه پایه سفالی- سده 5و4 پ م - موزه رضا عباسی

 

بعدی >>