<< قبلی

هخامنشیان

سینی سنگی دسته دار- محل کشف تخت چمشید- موزه ملی ایران

سینی سنگی دسته دار- محل کشف تخت چمشید- موزه ملی ایران

بعدی >>