<< قبلی

هخامنشیان

سر عقاب از سنگ ابسیدین(بلور معدنی) – سده 5و4 پ م – موزه رضا عباسی

سر عقاب از سنگ ابسیدین(بلور معدنی) – سده 5و4 پ م – موزه رضا عباسی

بعدی >>