<< قبلی

هخامنشیان

سر شیر از عاج فیل- سده 5و4 پ م - موزه رضا عباسی

سر شیر از عاج فیل- سده 5و4 پ م - موزه رضا عباسی

 

بعدی >>