<< قبلی

هخامنشیان

سر طلایی از گنجینه آمودریا

سر طلایی از گنجینه آمودریا که در تخت قباد در مرز افغانستان و تاجیکستان یافت شده و به دوره هخامنشی تعلق دارد اما منشا آثار آن مشخص نیست.- بریتیش موزه

بعدی >>