<< قبلی

نقش رستم

نقش رستم

نقش بالای مقبره داریوش اول - فروهر در وسط ،داریوش سمت چپ كمان خود را به نشانه قدرت بر روی پای خود گذاشته و سمت راست یك آتشدان قرار دارد

بعدی >>