<< قبلی

نقش رجب

نقش رجب

نقش رجب سنگ نگاره دوم شاپور حلقه شاهی را از اهورامزدا می گیرد . طرح این نگاره از نگاره پدر شاپور در نقش رستم برداشته شده است

بعدی >>