<< قبلی

نقش رجب

نقش رجب

نقش رجب سنگ نگاره اول - اردشیر حلقه شاهی را از اهورامزدا می گیرد

بعدی >>