<< قبلی

نقش رجب

نقش رجب

نقش رجب سنگ نگاره اول اردشیر اول سمت چپ حلقه شاهی را از اهورامزدا سمت راست می گیرد. دو بچه ای که در زیر ایستاده اند شناسایی نشده اند.سمت چپی شاپور پسر اردشیر و ولیعهد او است

 

بعدی >>