<< قبلی

نقش رجب

نقش رجب

نقش رجب سنگ نگاره کرتیر -روحانی برجسته زرتشتی - در این کتیبه کارهایی را که او برای چند شاه ساسانی انجام داده را بر می شمرد. او تنها فرد غیر شاه است که سنگ نگاره دارد

بعدی >>