مادها

سنگ یادبود حمله سارگون

سنگ یادبود حمله سارگون به کشورهای همسایه 716 پیش از میلاد– کشف شده از اسدآباد- دور سنگ کتیبه آشوری دارد- موزه ملی ایران