صفحه اصلی

گوردخمه دكان داود

این گور دخمه درسه كیلومتری جنوب شرقی سر پل ذهاب قرار دارد و به دوران مادها یا هخامنشیان تعلق دارد. دخمه در دل صخره ستبری كنده شده است و از زمین ارتفاع دارد و دسترسی به داخل آن امكان ندارد. در زیر این صخره یك قبرستان معاصر قرار دارد ،یعنی از بیش از دو هزار سال پیش در این مكان اجساد مردگان با روشهای مختلف دفن می شدند.درون مقبره پنج تاقچه جهت گذاشتن نذورات و یك گور بیضی شكل قراردارد.سقف دخمه تاق مانند است
در 8متری زیر دخمه مردی تمام قد و نیمرخ بر سنگ حجاری شده است. احتمالا حجاری این پیكره همزمان با ساخت گور دخمه نبوده است. او لباس بلندی بر تن دارد و كلاهی دارد كه قسمتهایی از صورت او را پوشانده است. او در یك دست برسم دارد و دست دیگر را به نشانه نیایش بالا برده است .ورودی دخمه رو به جنوب است

اطلس تاریخ ایران
تصاویر اطلس تاریخ ایران