مادها

گوردخمه برناج

 

گور دخمه برناج در 14 كیلومتری شمال غربی شهر بیستون در روستایی به همین نام قرار دارد. اطراف این گور دخمه قابی تراشیده شده است.پلان آن مربع شكل است كه ارتفاع و اضلاع پلان این دخمه همگی 95 سانتیمتر است

 
 

گوردخمه برناج

گوردخمه برناج

اطلس تاریخ ایران

لینک تصویر