مادها

بوینی یوغون

 

دژ بوینی یوغون بر روی صخره های استوار كوهی به همین نام قرار دارد. این كوه از عظمت و صلابت خاصی برخوردار است و صخره های جنوبی و غربی آن كاملا نفوذ ناپذیر است. قلعه در كنار دهكده كور عباسلو در جنوب شهر نیر واقع است.
با وجود تخریبهای فراوان، آثار برج و باروهای دژ تا ارتفاع قابل ملاحظه ای پا بر جا مانده است. دیوارهای دژ از سنگ ساخته شده اند و سنگهای جدار بیرونی درشت ترند. قطر دیوارهای بیرونی از دو متر بیشتر است.
درون بدنه صخره ای طبیعی قله کوه، آب انبارهایی جهت نگه داری آب کنده شده است. بناهای داخلی قلعه بیشتر از سنگ و ساروج ساخته شده بودند و آجر و خشت نیر در آن بکار رفته است.
هنوز تحقیقات باستان شناسی بر روی این دژ انجام نشده و تاریخ گزاری دقیق آن امکان پذیر نیست.

بوینی یوغون

بوینی یوغون

بوینی یوغون

 
اطلس تاریخ ایران