صفحه اصلی

زر تپه ازبکستان

 
 

زرتپه محوطه دیگر کوشانی در منظقه سرخان دریا در جنوب شرقی ازبکستان است.در مرکز تپه یک کاخ با دو سالن بزرگ قرار دارد. یکی از سالنها چهار و دیگری دوازده ستون دارد که در جلوی آن یک ایوان است.در وسط ستونهای سالن بزرگتر، یک آتشدان ساخته شده که با دیوار آجری از محیط جدا شده است. در اتاقهای کنار سالنها قطعات پراکنده نقاشی شده و چندین مجسمه پیدا شده است. این اتاقها معابد بودایی دارای مجسمه بوده اند.

 

در اطراف این کاخ خیابانی است که ساختمانهای مسکونی را به هم ارتباط می داد. از خیابان اصلی چندین خیابان فرعی با زاویه نود درجه جدا شده اند و در هر خیابان هشت تا یازده ساختمان قرار دارد. در یکی از خانه ها یک آتشدان مقدس ساخته شده بود. آتشدانهای دیگری نیز در سطح شهر یافت شده اند. از لایه های بالایی این منطقه سکه های کوشانی ساسانی بدست آمده است.
وسعت این منطقه مسکونی 16هکتار بوده و دور آنرا دیوار دفاعی در بر گرفته بود.

 

 

 
  THE KUSHANO-SASANIAN KINGDOM article  
اطلس تاریخ ایران