اورارتو
كتیبه اورارتویی بولاغی

 

در کنار چشمه ای در جاده اشنویه ازومیه کتیبه ای اورارتویی قرار داشته است. آخرین گزارشها از این کتیبه را میتوان در سفر پروفسور ولفران کلایس باستان شناس آلمانی به محل در پیش از انقلاب دنبال کرد. این کتیبه اکنون تخریب شده و از بین رفته است.

ظاهرا کتیبه متعلق به ن شاه اورارتویی بوده است. . او با نام بردن از خدای اورارتویی خالدی خود را پادشاه سرزمین اورارتو معرفی می کند و به کلمه لوگال اشاره می کند. لوگال در سومری به نام استفاده عمومی مردم بود. احتمالا شاه اورارتویی این چشمه را به مردم منطقه هدیده داده است و آنرا وقف کرده است. شاید در پیش از او مردم حق استفاده از آنرا نداشته اند.

اطلاعاتی در نحوه تخریب و زمان آن در دست نیست. امروزه تنها طاقچه ای که کتیبه درون آن حجاری شده بوده به جای مانده است. متاسفانه شایعه ای در آذربایجان وجود داد که می گوید کتیبه های منطقه آذربایجان نقشه گنج بوده اند و اگر آنها را بکنید در زیر آنها گنج وجود دارد.

كتیبه اورار تویی  بولاغی

كتیبه اورار تویی  بولاغی

كتیبه اورار تویی  بولاغی

كتیبه اورار تویی  بولاغی

 

تصاویر از شبکه اطلاع رسانی دانا
اطلس تاریخ ایران