اورارتو
قلعه بسطام -شهر روسا -كتیبه روسا

 

قلعه بسطام بر روی كوهی در كنار روستای دور افتاده بسطام قرار دارد و بر روی كوه قلعه ای از زمان اورارتوییان به یادگار مانده است. این قلعه در دوره های بعدی تاریخی نیز مورد استفاده قرار گرفته است .در قرن نهم پیش از میلاد در زمان روسای دوم در این محل شهری بنا شد .در این شهر كتیبه ای نیز نصب كرده بودند كه به دستور روسا نوشته شده بود .این كتیبه بر سنگی به وزن 110 كیلوگرم در 16خط موازی نوشته شده است . شهر روسا توسط آشوریان مورد حمله قرار گرفت و اكنون از عظمت آن فقط روستایی .به نام بسطام باقی مانده است . كتیبه نیز اكنون در شهر ماكو نگه داری میشود.
گزارش حفاریهای هییت آلمانی در دو جلد كتاب بسطام1و2 چاپ شده است. اهم فعالیتها و اكتشافات آنها عبارت است از
ساختمان شرقی با ابعاد 162 در 130متر
محله مسكونی در پای كوه كه فاقد دیوار دفاعی بود
قلعه و استحكامات نظامی
بیرون قلعه شمالی و بیرون قله شرقی
آثار متفرقه

 
 
 
منبع: تمدن اورارتو - بوریس پیوتروفسكی
تصاویر : حمید صدقی نژاد
 
اطلس تاریخ ایران