صفحه اصلی

تپه نارنج کابل

 
 

در حین ساخت و ساز منزل مسکونی در کنار زیارت پنجه شاه کابل بقایای بنایی باستانی کشف شد باستان شناسان منطقه را حفاری کردند و معبدی بودایی پدیدار شد.
از این معبد مجسمه های مختلف، سکه و تکه های اعضای بدن مجسمه های مختلف بدست آمد که به موزه کابل منتقل شدند.  

اشیای بدست آمده از این محل به سده چهارم تا هفتم میلادی تعلق دارند و ظاهرا معبد بودایی در سده پنج میلادی تاسیس شده است. ادامه حفاری های باستان شناسی در این محل با مشکل مواجه است زیرا که قبرستان معاصر در سطح زمین قرار دارد و کندن زمین برای باستان شناسان مقدور نیست.

تپه نارینج کابل

تپه نارینج کابل

تپه نارینج کابل

مرجع تصویر

 
 
اطلس تاریخ ایران