صفحه اصلی

کارا تپه ازبکستان

 
 

کاراتپه در جنوب ازبکستان در منطقه ترمز مجموعه ای از معابد بودایی، منطقه مسکونی، آتشگاههای زرتشتی و غار است که از قرن اول تا چهارم میلادی در دوره کوشانیان بسیار پر رونق بود. معابد بودایی در قرن دوم و سوم میلادی فعال بودند و پس از آن از فعالیتآنها کاسته شده است. غارها نیز که در ابتدا عبادتگاه بوداییان بودند در قرون بعدی به مقبره تبدیل شدند و دهانه آنها با آجر بسته شد. درون غارها پر از نقاشی های دیواری است که باکتریایی ها، ایرانیان، سوریه ای ها و سغدیان، اعراب را نشان می دهد.

 

از کارا تپه نقاشی های با ارزش دیواری، مجسمه، سفال، صنایع فلزی، سکه و نوشته بر روی سفال یا دیوار از درون غار، بناهای عظیم یا حومه شهر کشف شده است. یکی از نقاشی های یکی از غارها بودا را نشان می دهد که زیر درختی نشسته است و سه نفر در کنار او هستند.
چند آتشگاه برای زرتشتیان نیز در منطقه وجود دارد که احتمالا بر روی بناهای بودایی ساخته شده اند. معماری این آتشگاهها بودایی و همانند آتشگاه های خوارزم و سمرقند هستند. بناهای بودایی کارا تپه در دوره های بعدی در مناطق مختلفی از ترکستان و آسیای صغیر ساخته شدند.

کارا تپه - دست بودا

قسمتی از دست بودا از کارا تپه - منبع تصویر

 
اطلس تاریخ ایران
مرجع مقاله
THE KUSHANO-SASANIAN KINGDOM