صفحه اصلی

تپه دلورزین ازبکستان

 
 

تپه دلورزین در 60 کیلومتری شهر ترمز در جنوب کشور ازبکستان قرار دارد. استقرار در این محل از سده اول پیش از میلاد در زمان تسلط یونانیان بر منطقه شروع می شود. پس از آن این محل، شهر مرکزی منطقه در زمان حکومت ژان هان شو حکمران چینی می شود. اما اوج شکوفایی شهر در زمان کوشانیان از سده اول تا سوم میلادی است. پس از این دوره جمعیت شهر به طور فاحشی کم می شود و در دوره هپتالیان دوباره زندگی به شهر بر می گردد. در این دوره از دیوارهای شهر برای دفن مرده ها استفاده می کردند. زندگی در این محل با حمله لشگر اسلام به پایان می رسد و اعراب تنها خرابه ای از آن باقی می گذارند.

 

شهر دوره کوشانی مستطیل شکل با باروی دفاعی بود و خیابانها همه موازی بودند. شهر به چهار بخش نظامی، مسکونی، مذهبی و صنعتی تقسیم می شد. خانه ها معماری باکتریایی داشتند، دیوارها با آجرهای خام و سقفها با تیر چوبی ساخته می شدند. در برخی موارد، مانند پایه ستونهای سنگی، تاثیر فرهنگ هلنیستی دیده می شود. خانه های بزرگ دارای ورودی با ایوان ستون دار، حال مرکزی، راهروها، اتاقهای مسکونی، بخش عمومی و عبادتگاه خصوصی بودند. آب از طریق یک سیستم آبرسانی زیر زمینی به خانه ها می رسید.
در شهر دو معبد بودایی، یک معبد خدای محلی منطقه ویک دخمه سکوت برای تدفین زرتشتی کشف شده است. در کنار شهر هم کارگاه کوزه گران با کوره هایشان قرار داشت.
در سطح شهر سکه های مختلف از سده اول پیش از میلاد تا سده هفتم میلادی کشف شده است. در یکی از خانه های دلورزین هم گنجینه ای از اشیای طلایی و سنگ های قیمتی بدست آمد.

بودا در دلورزین تپه

مجسمه بودا از معبدی در دلورزین تپه - منبع تصویر

 

مجسمه ای از دلورزین تپه

منبع تصویر

نقاشی دیواری دلورزین

نقاشی دیواری معبدی در دلورزین- نمایش دهنده یک عبادت کننده و چند بچه است - منبع تصویر

 
 
اطلس تاریخ ایران