صفحه اصلی

چغالاغ تپه افغانستان

 
 

چغالاغ تپه در شما افغانستان در یازده کیلومتری کندز قرار دارد. این منطقه از قرن اول میلادی تا قرن هشتم مسکونی بوده و در زمان کوشانیان شهری فعال به شکل بیضی بوده که دیوار دفاعی گرد آن ساخته شده بود. درون دیوار دفاعی، یک دیوار دایره شکل دیگری ساخته شده بود تا بخش مرکزی شهر را از گزند حملات در امان نگه دارد. دیوارها از کاهگل ساخته شده بودند.
از لایه های پایینی شهر سکه های کوشانی ساسانی بدست آمده است.

 

 

 

 
  THE KUSHANO-SASANIAN KINGDOM article  
اطلس تاریخ ایران