آشوری ها

هنر آشوری

 

کاخ غربی نمرود

 
<<قبلی

کاخ غربی نمرود - 865 تا 860 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران