آشوری ها

هنر آشوری

 

 

شیر از جنس عاج- نمرود - قرن هفت تا پنج پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران