آشوری ها

هنر آشوری

 

 
<<قبلی

این پنج مجسمه در زیر یکی از کاخ های نینوا کشف شده اند. هرکدام از سگها نوشته ای دارند که مشخصاتشان را بیان کرده است. این مجسمه ها محافظان کاخ بوده اند.

سگ سیاه - صدایش بلند است
سگ آبی - دشمنش را گاز می گیرد
سگ سفید - فکر نکن، گاز بگیر
سگ قرمز - دنبال کننده دشمن
سگ سفید با خالهای قرمز - از بین برنده شیطان

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران