آشوری ها

هنر آشوری

 

 

پلاک استخوانی با طرح صورت - نمرود- قرن هفت تا پنج پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران