آشوری ها

هنر آشوری

 

نینوا

 

چراغ روغنی- نینوا - قرن هفتم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران