آشوری ها

هنر آشوری

 

نینوا

 

مجسمه یک زن از نینوا- قرن هشتم یا هفتم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران