آشوری ها

هنر آشوری

 

 

مهر استامپی آشوری با طرح انسان- قرن هفتم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران