آشوری ها

هنر آشوری

 

 

مهر آشوری با کتیبه از نینوا - قرن هفتم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران