آشوری ها

هنر آشوری

هنر آشوری - نینوا

<<قبلی

طرح های روی دیوار کاخ جنوب غربی در نینوا - 640 تا 620 پ م
سربازان آشوری اسیران را حرکت می دهند. آنها در سرزمینی مملو از درخت های نخل و در کنار رودخانه هستند. در سمت چپ تصویر عده ای غنایم را ثبت می کنند
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران