آشوری ها

هنر آشوری

هنر آشوری

<<قبلی

طرح های روی دیوار کاخ جنوب غربی در نینوا - 640 تا 620 پ م
در بالا آشوری ها به شهری در یکی از جزایر دجله یا فرات حمله کرده اند و در حال انتقال غنایم هستند.
در پایین شاه آشوری بر روی کالسکه اش در حال نظاره کردن زندانیها و غنایم است
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران