هنر آشوری

 

هنر بین النهرین

 
<<قبلی

یکی از تزیینات سنگی دیوار کاخ جنوب غربی نینوا
کنده شده در 700 تا 692 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران