هنر آشوری

 

هنر بین النهرین

 
 

یکی از تزیینات سنگی دیوار کاخ جنوب غربی نینوا
کنده شده در 700 تا 692 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران