هنر آشوری

 

هنر آشوری

هنر آشوری

 
<<قبلی

کاخ جنوب غربی نینوا - 700 تا 692 پ م - مراحل ساخت کاخ سناخریب
زندانیان اشوریان با طنابهای کلفت جسم سنگینی را می کشند. در پشت رود دجله معلوم است.
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران