آشوری ها

هنر آشوری

 

 
 

پلاک از عاج با طرح دو خر- قرن هفت تا پنج پیش از میلاد-نمرود - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران