آشوری ها

سنگ نگاره تنگی ور

در 45 كیلومتری شمال غرب كامیاران نزدیك روستای تنگی ور روی صخره ای مرتفع ،كتیبه ای به خط میخی آشوری دیده می شود و در كنار آن نقش برجسته مردی كه احتمالا سارگن دوم است به چشم میخورد. در سال 1347، دكتر علی‌اكبر سرافراز در پژوهشی كه درمورد آن انجام داد، كتیبه را متعلق به اواخر هزاره دوم و اوائل هزاره اول پیش از میلاد ارزیابی كرده بود.
پس از دكتر سرافراز، كار پژوهشی خاصی بر این كتیبه صورت نگرفته بود تا سرانجام گرانت فریم انگلیسی موفق به قرائت آن شد. سارگون در این كتیبه از سرزمین پارسواش، ماد، مانا، مصر و تمام سرزمینهایی كه تصرف كرده بود، نام می‌برد.

منبع تصویر

اطلس تاریخ ایران