نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
مقبره ای در واتیکان از سده سوم میلادی
mausoleum m necropolis st peter's basilica mosaic
اولین طرح موزاییکی مذهبی شناخته شده
کالسکه رانی از یک باغ انگور در حال عبور است و هاله نوری دور سر او را گرفته است و نشان از حالت روحانی او دارد
 
اطلس تاريخ ايران