نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 
در تیمگاد الجزایر کارگاه های موزاییک سازی در قرن سوم میلادی فعال بودند که موزاییک های بسیاری به مناطق مختلف صادر می کردند. طرح های آنها عمدتا گیاهی با رنگ های مختلف مخصوصا قرمز و سیاه است که بر زمینه سفید پیاده می شود.
محل نگه داری موزه تیمگاد
 
اطلس تاريخ ايران