نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
تئودور و همسرش در ایتالیا
Ravenna, San Vitale, right apse side wall
تئودور به باسیل می آید و هدایایی تقدیم می کند. در دیواری دیگر او به همراه فرد روحانی دیگری طراحی شده و چند نفر آنها را همراهی می کنند.
در حقیقت او هیچ وقت به راونا نرفت، فقط نقش او آنجا قرار دارد.
 
اطلس تاريخ ايران