نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 

در اواخر قرن سوم میلادی طرح معروف به رنگین کمان ابداع شد و در قرون 4و5 بسیار استفاده شد. این طرح به آفریقا و غرب امپراتوری روم نیز نفوذ کرد اما رنگهای آن همان رنگهایی بودند که در ابتدا در شرق ابداع شده بودند. یک قانون سنتی در موزاییک وجود داشت که طرح را توسط خطوط موازی به قسمتهای مختلفی تقسیم می کردند و سپس طرح اصلی را در مرکز قرار می دادند. اما در روش رنگین کمان این خطوط موازی دیده نمی شوند بلکه طرح ها توسط رنگ از هم جدا می شوند. زیگزاگ، خطوط قرینه و مربع های تکرار شونده در این مدل استفاده می شوند. بسیاری از موزاییک های قرن 4 آناتولی ترکیبی از طرح های سنتی قدیمی و رنگین کمانی هستند.

h. 331.0 cm., w. 197.4 cm. (130 5/16 x 77 11/16 in.) - Place excavated: The House of the Red Pavement, near Antioch on the Orontes, Turkey  - Gift of the Committee for the Excavation of Antioch to Princeton University

 
اطلس تاريخ ايران