نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 

پلاک موزاییک از مقبره ای در روم
Pomponio Hylas

یکی از اولین مثالهای استفاده از موزاییک در دیوار در نیمه اول سده اول میلادی است. تا پیش از این موزاییک ها همه در کف بنا استفاده می شدند.

درون ملات قرمز حاشیه از گوش ماهی استفاده شده است . نوع دیگری از گوش ماهی در بالای طرح دیده می شود. دو جانور افسانه ای از سنگ سفید و سبز و شیشه زرد و آبی ساخته شده اند و پس زمینه آبی پر رنگ است

 
اطلس تاريخ ايران