نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 

قطعه موزاییکی که در کف یک سالن بزرگ انتظار قرار داشته و از سنگهای رودخانه ای ساخته شده است. تکنیک نور در تاریکی و استفاده از خط در موزاییک های دوره آغازین هلنی استفاده می شده است. این مدل موزایک در محل های عبور و کف زمین استفاده می شده است و استفاده از آن به مناطق روستایی در سرزمین های یونانی نیز گسترش یافت.

تنکیک استفاده از سنگهای نامنظم رودخانه در طراحی از قرن چهارم تا دوم پیش از میلاد در یونان استفاده می شد.

 

موزاییک باستان

See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons 

 

برخی از این طرح ها بسیار بزرگ هستند مثلا شکارچیان گوزن از انسان طبیعی بزرگ تر هستند. آنها جزییات فراوان و رنگ های بیشتری نسبت به موزاییک های آن دوران دارند. تنکیک ساخت موزاییک با سنگ های رودخانه ای را میتوان در پیش از میلاد از مدیترانه تا آی خانوم افغانستان مشاهده کرد. تمامی این آثار دارای طرح های مشابه شکار پلا هیتند و حاشیه گیاهی مشابه

 
اطلس تاريخ ايران