نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 

یکی از طرح های ابداعی سده های ابتدایی میلادی، طرح مشهور به یوار شهر است. معمولا درون طرح نقوش هلنیستی قرار دارند و گرداگرد طرح مرکزی را موزاییک هایی همانند دیوار یک شهر فرا می گیرند. در وسط نیز دیوار مرکزی شهر با باروها قرار دارند

Baths of the Cartdrivers Ostia
120 میلادی
در مرکز تصویر چهار مرد دیوارهای شهر را نگه داشته اند به طوری که به نظر می رسد دیوارها در هوا هستند. در اطراف طرح های خیالی ترکیبی با موجوداتی دریایی در جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند

 
اطلس تاريخ ايران