نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 

طرح دیگری که در قرن اون پیش از میلاد در روم زیاد استفاده میشد، قطعات نامنظم چند ضلعی رنگی در پس زمینه قطعات نامنظم ریز سیاه و سفید بود

 
اطلس تاريخ ايران