نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 
موزاییک با طرح کیهان شناسی در اسپانیا - ابعاد 4.68 در 3.68 که شامل حدود 50 طرح انسانی از کیهان و جهان بوده و از بالا به پایین شامل بهشت، زمان، خورسید، ابر، باد، کوه ، برف، طبیعت، فصل ها، رود فرات، نیل، دریا و .. است و در پایین تصویر فانوس دریایی اسکندریه را نشان می دهد . اینکه حروف لاتین به جای حروف یونانی استفاده شده اند نشانه هایی است که این طرح از سرزمینهای شرقی آمده است.
 
اطلس تاريخ ايران