نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 

رفته رفته در قرون اول پیش از میلاد و اول میلادی ، استفاده از طرح های هندسی که هم نیازی به یک زاویه خاص نداشتند و هم در پیاده سازی راحتتر و ارزانتر بودند در روم فراگیر شدند.

Palazzo Massimo, Rome-1st century CE

 
اطلس تاريخ ايران