نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
در کلیسای مادبا در اردن تصویر سرزمین مقدس در طرح موزاییک شده آمده است. این منطقه در قرن هشتم میلادی توسط زلزله تخریب شده است و در یال 1898 باستان شناسان این منطقه را از زیر خاک بیرون آورده اند. این نقشه قدیمی ترین نقشه سرزمین مقدس است. در نقشه سرزمینی به وسعت مدیترانه در غرب، عربستان در شرق، سودان در شمال و دلتای نیل در جنوب دیده می شود. نقشه دارای 157 نام منطقه به زبان یونانی است. در مرکز نقشه اورشلیم با باروهایش نمایان است. ابعاد طرح 16 در 6 متر است.
 
اطلس تاريخ ايران