نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
یکی از سبک های طراحی که در سرزمین های شمالی امپراتوری روم پدید آمد، احاطه کردن اشکال در نوارهای زنچیر مانند و مثلث های سیاه و سفید بود. نمونه های بسیاری از این نوع موزاییک در لیون و ویننه فرانسه یافت شده است
 
موزاییک باستان
اطلس تاريخ ايران