نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک مرجع تصویر

قطعه موزاییک از کف سالن

Villa at Vallon - Fribourg Switzerland

طرح های کوچک درون اشکال هندسی با زمینه روشن احاطه در میان اشکال متنوع هندسی- با این تکنیک می توان کف سالن های بزرگ را پوشش داد

این نوع طراحی امکان تغییر زاویه دید بازدیدکننده را فراهم می کند - اوایل سده سوم میلادی

 
 
اطلس تاريخ ايران