نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

By Wknight94 (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

 
از موزاییک در اواخر دوره زندگی پمپی در فواره های آب نیز استفاده می شد. پایین این بناهای کوچک معمولا از سنگ مرمر ساخته می شد و حاشیه ها را با گوش ماهی تزیین می کردند. طرح های موزاییک فواره ها معمولا پر از رنگ های مختلف است
 
اطلس تاريخ ايران