نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
پرتره زن در پمپی - اکنون در موزه ملی ناپل. طرح اصلی در دیوار نصب شده بود
ابعاد موزاییک 20.5 در 25.5
 
اطلس تاريخ ايران