نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

قطعه موزاییک از گنبد کوچک سالن غذاخوری بزرگ

House of Ephesus

رنگ آبی که نمایانگر آب است از قطعات شیشه درست شده تا بتواند انعکاس نور را نشان دهد - 400 میلادی

 
 
اطلس تاريخ ايران